KBA steunt de toegang tot de sociale bescherming voor iedereen

150914 Fiesta social NLOngeveer 75% van de wereldbevolking heeft geen toegang tot sociale bescherming. Toch heeft iedereen recht op gezondheidszorg, een leefbaar inkomen en een waardige uitkering als het tegenzit. Dat is zo vastgelegd in verschillende internationale verdragen, conventies en aanbevelingen. Maar al te vaak blijven die afspraken dode letter.

KBA steunt de toegang tot sociale bescherming voor iedereen. In Afrika promoot ze de verhoging van de landbouwproductie om inkomsten te genereren die aan de mensen de mogelijkheid biedt hun gezondheidszorgen te betalen en een betere toekomst tegemoet te gaan.

KBA nodigt u uit op de FIESTA SOCIAL, een avond georganiseerd door 11.11.11 op 3 oktober vanaf 17:30 u. in de Ancienne Belgique, Anspachlaan 110 te 1000 Brussel, om de toegang tot de sociale bescherming te ondersteunen.

Lees meer:: Kom naar Fiesta Social op 3 oktober!