KBA is een ngo die erkend wordt door de Belgische overheid en dus ook medefinanciering ontvangt. Voor een groot deel van de werking hangt KBA echter af van giften van sympathisanten. Van u dus!

Staat u achter de missie van KBA?
Bent u er ook van overtuigd dat duurzame ontwikkeling in het Zuiden steunt op het investeren in het opleiden van mensen en het versterken van lokale organisaties? 


Dan kan u KBA financieel steunen door een gift over te maken op BE94 1430 6786 2214 - BIC GEBABEBB (Fintro).
Mededeling: gift KBA SW6103.


Fiscaal aftrekbaar:
giften van 40 euro of meer zijn fiscaal aftrekbaar. KBA bezorgt u daarvoor aan het begin van het volgende jaar een fiscaal attest.
Uiteraard kan u KBA ook structureel steunen met een permanente opdracht. U ontvangt dan een fiscaal attest ter waarde van het totaal van de giften van dat jaar.

Karibu cadeau: KBA beloont elke gift met een gratis abonnement op het magazine Karibu dat driemaandelijks in je brievenbus valt.

100% transparant: KBA werkt volledig transparant. Elk jaar wordt een financieel verslag gepubliceerd, zodat u weet waaraan uw gift besteed werd. De werkingskost in het Noorden wordt zo laag mogelijk gehouden en KBA streeft ernaar dat 90% van uw gift effectief en efficiënt aan het Zuiden besteed wordt.

Hier kan u de jaarverslagen en de jaarrekeningen bekijken.

U kan de financiële gegevens van KBA ook nalezen op www.ngo-openboek.be

Danku! KBA dankt al haar sympathisanten en financiers. Dankzij u kunnen wij mensen in het Zuiden een realistisch toekomstperspectief bieden.