Educatie & sensibilisering

KBA gaat uit van een wederkerige relatie tussen het Zuiden en het Noorden. Ontwikkeling is geen éénrichtingsbeweging waarbij het Noorden het Zuiden ‘helpt’ maar een proces van wederzijdse samenwerking en bevruchting. Een gezamenlijke strijd ook, voor een rechtvaardige en solidaire samenleving.

KBA neemt deel aan de ontwikkelingseducatie rond de Noord - Zuid problematiek en sensibiliseert geïnteresseerden, sociale organisaties en sympathisanten rond het belang van het duurzaam versterken van mensen en groepen in het Zuiden op basis van een eerlijke dialoog.

De KBA is aanwezig bij evenementen en zo een breder publiek bereikt.
De KBA organiseert educatieve activiteiten in scholen.

  • Exclusieve inzichten: in het driemaandelijkse magazine Karibu komen Afrikanen aan het woord om te informeren over hun land, regio, cultuur en hun problemen. Aan de hand van getuigenissen wordt een eerlijk een informatief beeld geschetst van de levensomstandigheden en projecten van de Afrikaanse partners.
  • Campagnes: KBA neemt actief deel aan campagnes van de Noord-Zuid beweging, 11.11.11 en CNCD zoals de actie rond de millenniumdoelstellingen. KBA motiveert haar partners op het terrein om mee te werken. In het Noorden geeft KBA suggesties en advies (vooral over Centraal – Afrika) en brengt de thema’s permanent onder de aandacht in het magazine Karibu en via de website.
  • De stem van Afrika: via de website www.kba-foncaba.be informeert KBA over haar werking en projecten. In de wisselende blog wordt het woord gegeven aan een Afrikaanse partner die een inkijk geeft in wat hem of haar bezig houdt.
  • Educatief materiaal en voordrachten. KBA stelt op maat thematische infopakketten samen rond mensenrechten in Centraal Afrika, voedselzekerheid, familiale landbouw en vorming…

 

Wilt u KBA uitnodigen voor een educatieve activiteit voor uw school, een voordracht voor uw vereniging of serviceclub of een andere activiteit? Neem contact met ons op.