Burgerlijke participatie en vredesopbouw in Zuid-Kivu

"Sinds ik het stripverhaal KATU lees, heb ik geen angst meer van personen in uniform die me lastig vallen. Ik maak hen duidelijk dat ik mijn rechten ken en dat ze de wet moeten naleven."

Marguerite - Walungu - Sud-Kivu

Thema's: conflictoplossing, vredesopbouw en het versterken van de competenties van de civiele maatschappij
Regio: Democratische Republiek Congo – Zuid-Kivu
Lokale partners : RODHECIC (Réseau d'Organisations des Droits humains et d'Education Civique d'Inspiration Chrétienne) in Kinshasa, Groupe Jérémie, APRODEPED (L'Action pour la Promotion et la Défense des droits des Personnes Défavorisées) en JCC (Juste Cause Congo) in Bukavu.
Timing: 2011-2012

Lees meer: Burgerlijke participatie en vredesopbouw in Zuid-Kivu

vrouwen

Vorming van waarnemers

« RODHECIC zal lokale toezichtcomités oprichten en animeren ter opvolging van de regeringsacties en zal blijven werken rond burger- en kieseducatie om de bevolking voor te bereiden op de gemeentelijke en lokale verkiezingen. »

Fabien Mbayo, beheerder van het RODHECIC project in Kinshasa, november 2011

Thema's: mensenrechten, conflictpreventie, burgerparticipatie, vredesopbouw
Regio: Democratische Republiek Congo
Lokale partner: RODHECIC (Réseau d’Organisations des Droits humains et d’Education Civique d’Inspiration Chrétienne à Kinshasa)
Timing: 2011 – 2013

Lees meer: Vorming van waarnemers uit het civiele middenveld

man bankje afgerond