Wie is wie bij KBA?

141224 Organogram NL 2014 copy
Ledenlijst van de Algemene Vergadering

- Dhr BONTE Luc, gepensioneerd (sector ontwikkelingssamenwerking), Bestuurder, Voorzitter
- Dhr CLAES Jean-Marie, gepensioneerd priester, Bestuurder
- Mvw EGGERMONT Natalie, geneesheer, Bestuurder
- Mvw SIMONS Joke, Onderzoekscoördinator Lerarenopleidingen (Hogeschool), Bestuurder
- Mvw STÜGER Ingrid, socioloog
- Mvw VAN der HOEVEN Caroline J.A., Coördinatrice Nationaal netwerk (Associatief sector), Bestuurder
- Dhr Van Steenvoort Marc E. A., Erebedrijfsrevisor, Bestuurder