DR Congo: Koekjesproject van vrouwen in Kananga

150623 Photo 1 Transformation BSCT13 maart 2015. Van 22 januari tot 10 februari was Bernadette Zubatse, directrice van KBA, op zending naar Kananga in Congo. Zij is via Kinshasa gegaan, waar ze RODHECIC ontmoet heeft, haar strategische partner in mensenrechten en burgeropvoeding, een motor van het middenveld, alsook andere partners. Daarna heeft ze het vliegtuig genomen naar Kananga, in het centrum van het land, om er officieel een project te lanceren van de Vrouwenbeweging Bamamu Tabulukayi :

Om dit project te steunen: Uw gift maakt het verschil.

Lees meer: DR Congo: Koekjesproject van vrouwen in Kananga

DR Congo: Vrouwen in Kananga werpen zich op het fabriceren van koekjes

10 februari 2016. Sinds 2005 ondersteunt KBA het Centrum Bamamu Tabulukayi (CBMT, dat betekent ‘vrouwen wordt wakker’). Het centrum heeft de vrouwen van de verschillende gemeenten en wijken bijeengebracht in 33 vrouwengroepen (OF). Het helpt de vrouwen zich te mobiliseren en hun zelfredzaamheid te verhogen, om op te komen tegen honger en armoede.
 

160210 Formations agrocologieVrouwen in de agro-ecologische landbouw verhogen hun productie

Voor de vrouwengroepen (OF) op het platteland en in de groene zone rond de stad, maakt KBA vormingen mogelijk: het aanleren van agro-ecologische technieken. CBMT leidt de animatrices op die hun kennis en ervaring terugkoppelen naar de leden van de vrouwengroepen (OF). 

Lees meer: DR Congo: Vrouwen in Kananga werpen zich op het fabriceren van koekjes

161011KgaJFMD7D.R. Congo: Vrouwen in Kananga nemen hun toekomst in eigen handen

Zoals in de meeste sub-sahara landen, zijn in Congo de voornaamste activiteiten van vrouwen op het platteland gelinkt aan de landbouw wat in die landen ook de belangrijkste economische sector is. Landbouwactiviteiten vertegenwoordigen immers minstens 70% van de gezinsinkomsten.

 

 

Lees meer: D.R. Congo: Vrouwen in Kananga nemen hun toekomst in eigen handen

170307 Lubumbashi6DR Congo: Jongeren in Lubumbashi komen op voor mensenrechten

De lokale organisatie CAEDH (Comité Africain des Educateurs aux Droits Humain), partner van KBA, lanceert een project in 16 middelbare scholen en 3 instellingen van het hoger onderwijs om de jongeren aan te zetten tot participatief burgerschap.

Lees meer: DR Congo: Jongeren in Lubumbashi komen op voor mensenrechten

Het recht op voedsel tegen extreme armoede en honger

De beweging Bamamu Tabulukayi in Kananga is een gewaardeerde niet gouvernementele actor. Ze neemt Landbouw AFEDR 3deel aan de lokale ontwikkelingsdynamiek. Deze partner gebruikt zijn expertise in sociale en solidaire economie voor de begeleiding van de vrouwengroepen met het oog de familiale inkomsten van hun leden te verhogen. Zijn expertise wordt gevaloriseerd door ontwikkelingsorganisaties die hem vertrouwen schenken in het beheer van de middelen en in zijn benadering.

Lees meeer: Actie van de vrouwen van Kananga: binnenkort ambachtelijke koekjes en fruitsap

 

vrouwen land kananga2


Lees hier
meer over voedselonzekerheid in de RD Congo.

Project voor en door vrouwen: inkomsten genereren door de productie van koekjes

vrouwmetmais voor siteThema's:  voedselzekerheid en empowerment van vrouwen
Lokale partner: Centre Bamamu Tabulukayi in Kananga (Democratische Republiek Congo)
Timing: 2014-2016

Aantal begunstigden: 33 vrouwengroepen met elk gemiddeld 35 leden (= 1155 personen, die elk een familie van gemiddeld 8 personen vertegenwoordigen wat het aantal begunstigden op 9240 brengt)

Wilt u zelf ook eens koekjes bakken op Congolese wijze? Hier vindt u het recept.

Lees meer: Project voor en door vrouwen: inkomsten genereren door de productie van koekjes

vrouwenproject kananga afgerond 2

Voedselzekerheid voor families in Zuid-Kivu

« Dankzij de toepassing van teelttechnieken die ik tijdens de sessies leerde, heb ik de productie op mijn veld kunnen verhogen : ik ga nu de strijd aan met de bodemerosie en ik bemest mijn veld met compost. Met de opbrengst betaal ik de schoolkosten voor mijn vier kinderen. Ik zoek nu ook zaden uit om te verkopen! »

Léocadie M'Cishungu - voorzitster van de vereniging Mamans Murhi'alika van Nyangezi - Zuid-Kivu

Thema: voedselzekerheid en familiale landbouw
Regio: Democratische Republiek Congo – Zuid-Kivu
Lokale partners: CAB (Comité Anti Bwaki), AIBEF et IADL
Timing: 2009 – 2011

Lees meer: Voedselzekerheid voor families in Zuid-Kivu

bananen