Partners in 2014

Democratische Republiek Congo

In de DR Congo werkt KBA samen met verschillende partners, naar gelang het thema.

Voedselzekerheid en familiale landbouw:

Mensenrechten en conflictpreventie:

Jongereneducatie: 

  • SCEV (Service Central Education à la Vie). Project: Ondersteuning en empowerment van de provinciale leven onderwijs centra in DR Congo.  

Burundi

In Burundi werkt KBA ook samen met verschillende partners:

Voedselzekerheid en familiale landbouw:

  • ODEDIM/CAM - Organisation diocésaine pour l’Entraide et le développement intégral de Muyinga-Centre Agropastoral de Mutwenzi. Project: Steun voor de opleiding van boeren leiders in familiale landbouw te nemen aan een solidair systeem voor de gezondheid van arme gezinnen in Burundi (Regio Imbo, Kirimiro-Bweru en Bugesera).
  • Jeunesse Providence "Agakura"(Makebuko, Gitega, Burundi). Project: Begeleiding van jonge boerenkoppels in familiale landbouw, ecologie en duurzame huisvesting
  • MUNASA - Mutuelle Nationale de Santé (Burundi). Project: Begeleidende mutualistische leiders in het beheer van de agrarische aanvullende diensten de toegang tot gezonde boer-es van Ngozi, Kirundo, Muyinga, Cankuzo, Karuzi, Gitega en Mwaro.

Mensenrechten en conflictpreventie:

Burkina Faso:

In Burkina Faso heeft KBA twee partners op het thema van de voedselveiligheid, alfabetisering en vrouwen empowerment:

  • PER - Projet écologie et reboisement (Kongoussi, Provincie Bam, Burkina Faso). Project: Steun voor vrouwengroepen in biologisch tuinieren.
  • Wend Songda (Kongoussi, Provincie Bam, Burkina Faso). Project: Steun voor vrouwengroepen in biologisch tuinieren.

logo AIBEF   logo anti bwaki
logo aprodeped    logo groupe jeremie    logo rodhecic