Vorming van waarnemers uit het civiele middenveld

Vorming van waarnemers

« RODHECIC zal lokale toezichtcomités oprichten en animeren ter opvolging van de regeringsacties en zal blijven werken rond burger- en kieseducatie om de bevolking voor te bereiden op de gemeentelijke en lokale verkiezingen. »

Fabien Mbayo, beheerder van het RODHECIC project in Kinshasa, november 2011

Thema's: mensenrechten, conflictpreventie, burgerparticipatie, vredesopbouw
Regio: Democratische Republiek Congo
Lokale partner: RODHECIC (Réseau d’Organisations des Droits humains et d’Education Civique d’Inspiration Chrétienne à Kinshasa)
Timing: 2011 – 2013

Algemene doelstelling: bijdragen aan het in stand houden van de vrede en de opbouw van een democratische samenleving door het scholen van vrouwelijke kiezers en de bevolking i.v.m. de verkiezingen.

Specifieke focus: versterken van de competenties van organisaties uit het Congolese maatschappelijke middenveld voor de observatie van de verkiezingen, het nakomen van de beloftes van de verkozenen en de acties van de regering.

Directe begunstigden:

  • 60 lidorganisaties van RODHECIC
  • 550 animatoren van verenigingen van het Congolese middenveld
  • 5000 verkiezingswaarnemers per provincie

Activiteiten:

  • Oprichting van 11 lokale coördinatiecomités in de provincies
  • Organiseren van workshops burger- en kieseducatie voor de animatoren van de OSC (organisaties van de civiele maatschappij) in de provincies.
  • Organiseren van workshops burger- en kieseducatie voor de verkiezingswaarnemers
  • Organiseren van campagnes rond burger- en kieseducatie voor het grote publiek
  • Organiseren van workshops, conferenties, debatten en seminaries

Wilt u er graag meer over weten? KBA publiceerde een speciale editie van het magazine KARIBU, volledig gewijd aan het verkiezingsproces in Congo en de verschillende campagnes van de civiele maatschappij n.a.v. de algemene verkiezingen van november 2011.