Burgerlijke participatie en vredesopbouw in Zuid-Kivu

"Sinds ik het stripverhaal KATU lees, heb ik geen angst meer van personen in uniform die me lastig vallen. Ik maak hen duidelijk dat ik mijn rechten ken en dat ze de wet moeten naleven."

Marguerite - Walungu - Sud-Kivu

Thema's: conflictoplossing, vredesopbouw en het versterken van de competenties van de civiele maatschappij
Regio: Democratische Republiek Congo – Zuid-Kivu
Lokale partners : RODHECIC (Réseau d'Organisations des Droits humains et d'Education Civique d'Inspiration Chrétienne) in Kinshasa, Groupe Jérémie, APRODEPED (L'Action pour la Promotion et la Défense des droits des Personnes Défavorisées) en JCC (Juste Cause Congo) in Bukavu.
Timing: 2011-2012

Algemene doelstelling : bijdragen tot het verbeteren van het bestuur met respect voor rechten en tot de opbouw van duurzame vrede.

Specifieke focus: de burgerlijke participatie in Zuid-Kivu verhogen door het bevorderen van een burgerlijke cultuur gebaseerd op verantwoordelijkheidszin, verdraagzaamheid, transparantie en respect voor de mensenrechten.

«Ons bemiddelingswerk bestaat erin oplossingen te zoeken voor familiale conflicten, conflicten tussen buren en elk ander mogelijk conflict in dorpen. De bemiddeling vindt plaats in een uitwisselingskader (debat) tijdens twee of vier verzoeningssessies : het aanhoren van de klacht en de beschuldigde, de confrontatie van de twee partijen, het beluisteren van de getuigen uit het dossier, het formuleren van oplossingsvoorstellen en het ondertekenen van de overeenkomst na unaniem akkoord.»

Sabin Chobohwa - voorzitter van RVDH (netwerk van vrijwilligers rond mensenrechten) - Kaleh

Directe begunstigden:

• 58 vormingsmedewerkers van 58 lidorganisaties van RODHECIC in heel Congo
• 10 vormingsmedewerkers van 10 kerngroepen (Groupe Jérémie) in Zuid-Kivu
• 20 vormingsmedewerkers van 20 netwerken van vrijwilligers rond mensenrechten (Réseau des volontaires des droits humains RvDH) van APRODEPED in Zuid-Kivu
• 59 animatoren van 59 ontwikkelingscomités (Juste Cause Congo) in Zuid-Kivu

Activiteiten:

• Organiseren van vormingsateliers rond mensenrechten en de mechanismen om deze te beschermen
• De doelgroep vormen rond decentralisatie en lokaal bestuur
• Enquêtes uitvoeren i.v.m. sociaal-politieke gegevens in Zuid-Kivu
• Een educatief stripverhaal opmaken met situaties die aansluiten bij de leefwereld
• Toewijzen van aangepaste animatiemiddelen aan de vormingsmedewerkers en de animatoren
• Monitoring van mensenrechten en veiligheid in Zuid-Kivu
• Samenstellen en animeren van radio-uitzendingen i.v.m mensenrechten in Zuid-Kivu
• Organisatie van uitwisselingsdagen i.v.m. sociaal-politieke thema's in Bukavu en Kinshasa
• Organiseren van een vredeskamp « peace camping » voor 200 scholieren uit het Middelbaar Onderwijs
• Dorpsbemiddeling bij conflicten (familiaal, buren,...)