Voedselzekerheid voor families in Zuid-Kivu

« Dankzij de toepassing van teelttechnieken die ik tijdens de sessies leerde, heb ik de productie op mijn veld kunnen verhogen : ik ga nu de strijd aan met de bodemerosie en ik bemest mijn veld met compost. Met de opbrengst betaal ik de schoolkosten voor mijn vier kinderen. Ik zoek nu ook zaden uit om te verkopen! »

Léocadie M'Cishungu - voorzitster van de vereniging Mamans Murhi'alika van Nyangezi - Zuid-Kivu

Thema: voedselzekerheid en familiale landbouw
Regio: Democratische Republiek Congo – Zuid-Kivu
Lokale partners: CAB (Comité Anti Bwaki), AIBEF et IADL
Timing: 2009 – 2011

Algemene doelstelling: gezonde voeding voor plattelands gezinnen en gezinnen in de peri-urbane wijken in Kabare, Kalehe en Walungu (Zuid-Kivu)

Specifieke focus: de voedselzekerheid verhogen voor ± 50.000 gezinnen in Zuid-Kivu (begeleid door drie partners via basis landbouwverenigingen).

Begunstigden:

• 18 vormingsmedewerkers van 9 landbouwcoöperatieven van CAB in Zuid-Kivu
• 90 vormingsmedewerkers van 90 solidariteitsmutualiteiten van CAB in Zuid-Kivu
• 34 vormingsmedewerkers van 17 basisgroepen van AIBEF in Zuid-Kivu
• 25 vormingsmedewerkers van 14 basisgroepen van AIBEF in Zuid-Kivu

Directe begunstigden: actieve leden van de partnerorganisaties, verantwoordelijken van de basisgroepen en leden van 81 basisgroepen, hoofdzakelijk (<60%) samengesteld uit vrouwen.


Activiteiten
:

• Organiseren van vormingen voor animatoren (agro – ecologische technieken voor familiale landbouw, bewaring- en verwerkingsmethodes van landbouwproducten, sanering van het milieu en bescherming van de leefomgeving,...)
• Vulgarisering van duurzame agrotechnische technieken
• De verenigingen van productiemiddelen voorzien via rotatiefondsen
• Organiseren van studiedagen en uitwisseling voor animatoren met andere verenigingen van de civiele maatschappij en studie- en uitwisselingsreizen voor techniekers
• Organiseren van landbouwdagen
• Toekennen van vervolmakingsbeurzen aan de kaders van partners (vormingen van 3-4 maanden in Congo of elders in Afrika, onder andere i.v.m. thema's rond organisationele ontwikkeling, beheer van projectcyclus,...)