Thema's: de Afrikaanse projecten die KBA ondersteunt, situeren zich altijd binnen de thema's familiale landbouw en voedselzekerheid, democratie en mensenrechten, conflictpreventie en vredesopbouw, opvoeding van jongeren en empowerment van vrouwen.
De projecten integreren ook aspecten rond gezondheidszorg, HIV-preventie en ecologie.

Basisprincipe: bij elk project krijgen de leden van lokale partners en hun basisgroepen de mogelijkheid om hun competenties te verhogen en vervolgens hun kennis en ervaring op structurele wijze door te geven binnen de lokale gemeenschap.

De gerealiseerde resultaten moeten duurzaam zijn. Daarom houden de projecten van KBA rekening met socio-culturele, economische, ecologische en politieke aspecten.

Hier vindt u enkele projecten in Burundi en de Democratische Republiek Congo.

Links in het menu kan u de projecten thematisch bekijken.