Artikelindex

DR Congo: Dialoog voor rustige verkiezingen

160218 Dialogue Kin

Dialogeren om de weg te effenen voor
geloofwaardige en rustige verkiezingen


18 februari 2016. In Congo spreekt president Kabila van een dialoog die weldra moet beginnen om de politieke situatie te ontspannen en de weg naar de verkiezingen te effenen. Een manoeuvre die door een deel van de oppositie aan de kaak gesteld wordt die het Staatshoofd beticht zich na 2016 aan de macht te willen vastklampen. Veel Congolezen geloven niet aan het nut van deze dialoog.

Manifest van de Congolese civiele maatschappij van 27 oktober 2015 voor het heil van de Natie door een “burgerlijke dialoog”.

Het uur is gewichtig: ons land is in gevaar. De Natie is geblokkeerd. Het democratisch proces ziet geen uitweg. Ons heil bestaat in een dialoog over de 4 waarheden : een burgerlijke dialoog.

Wij, leden van de civiele maatschappij en levende krachten van de natie, zijn getuigen van het drama dat vandaag miljoenen Congolezen doorleven: onze kinderen, onze ouders, onze zusters en broers.

.....

Sinds 1960, elke keer men verandert, verandert er niets en alles wordt slechter dan voordien! Laten we de crisissituatie aangrijpen waarin het land gedompeld is vandaag, om een collectieve in vraag stelling van onze gedragingen te ondernemen, opdat voortaan, onze daden het nationaal welzijn zouden opbouwen, bewerken en inwortelen.

.....

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat, zonder een “dialoog over de 4 waarheden”, een sombere toekomst zich aan de horizon van het land profileert. Zo, door dit Manifest, lanceren we vandaag een oproep voor “een burgerlijke dialoog”.

160218 Autour de la table
De weg van de dialoog loopt uit op
een
overwinning voor allen en
zonder verliezer

Deze burgerlijke dialoog, dat is de soevereine weg om het land uit de impasse te halen waarin het zich vandaag bevindt ! Dat is onze enige kans voor verandering in de vrede en voor de vrede!Deze “dialoog wordt burgerlijk genoemd” omdat deze het algemeen belang in het centrum van de onderhandelingen zal plaatsen. Deze is burgerlijk omdat hij een “historisch politiek compromis” zal vereisen, passend bij een “leefbaar verkiezingsagenda dat op een vaderlandlievende wijze door allen aanvaard wordt”. Deze dialoog is tenslotte burgerlijk omdat hij geroepen wordt om aan de Congolese maatschappij een “Republikeinse Overeenkomst” te bieden, die een ethisch kader zal opleggen en een op te bouwen model van samenleving, waarop geen enkele politieke of economische verantwoordelijke afbreuk zou mogen noch kunnen maken.

Inderdaad, van nabij bekeken, de conditio sine qua non van de collectieve heropleving voor het economisch en sociaal herstel van ons land, bestaat op de eerste plaats in een moedige nationale consensus betreffende de grote kwesties, de essentiële waarden en de ethische princiepen die in staat zijn de uitoefening van de politieke macht vruchtbaar te maken en ons bestaan als beschaafd volk te funderen.