Artikelindex

Actie van de vrouwen van Kananga: binnenkort ambachtelijke koekjes

"De landbouwproductie die het milieu beschermt, garandeert de hulpbronnen voor de volgende generaties."  Marie-Bernadette Zubatse

 

 

 

Landbouw AFEDR 3De beweging Bamamu Tabulukayi in Kananga is een gewaardeerde niet gouvernementele actor. Ze neemt deel aan de lokale ontwikkelingsdynamiek. Deze partner gebruikt zijn expertise in sociale en solidaire economie voor de begeleiding van de vrouwengroepen met het oog de familiale inkomsten van hun leden te verhogen. Zijn expertise wordt gevaloriseerd door ontwikkelingsorganisaties die hem vertrouwen schenken in het beheer van de middelen en in zijn benadering. Met dit project zal het Centrum Bamamu Tabulukayi (CBMT) 48 vrouwengroepen (OF) begeleiden in het aanleren van de verwerking van landbouwproducten. Zo zullen de Tabulukayi vrouwen hun landbouwproductie laten evolueren van een bestaanseconomie naar een markteconomie.

Nieuwe praktijk hebben geleid tot de verhoogde productie van cowpea en maïs.

Champ de nib

In Bunkonde (West Kasayi), dank zij het in praktijk brengen van de agro-ecologie, is de mand gevuld met verse producten.
Het vorig project dat door KBA gesteund werd, heeft het mogelijk gemaakt aan de leden van de OF-CBMT en van AFEDR (Action des Femmes Engagées pour le Développement Rural) de agro-ecologische productietechnieken van het basisvoedsel te beheersen.

Champ de masHet rendement van de productie van niébé, is overgegaan van 400 kg tot 1500 kg per hectare. Dat van de maïs is overgegaan van 300 kg tot 2000 kg. Voor de aardnoten, van 200 kg tot 1000 kg. 624 boerenfamilies, begeleid door de twee partners, hebben voortaan voedselzekerheid. Bovendien hebben deze families geleerd hun voedselvoorraad te beheren over het gehele jaar.