Karibu N°157 is verschenen

141230 Foto Luc Bonte 2011In onze wereld van vandaag lijkt het nastreven van een samenlevingsproject geen prioriteit meer te zijn. In het discours van de politici gaat het heel dikwijls over geld. In ons België praat men de hele dag door over de noodzaak van bezuinigen, over budgettaire besparingen, over het behouden van de koopkracht. Onze samenleving riskeert ook meer individualistisch te worden. Zelden horen we een boodschap die ons voorstelt anders te gaan leven, die ons uitnodigt tot een mentaliteitsverandering, tot een samenleving met minder consumptie en met meer solidariteit.

In Burundi en Congo komen er verkiezingen aan. Zij die aan de macht zijn, lijken zich vast te klampen aan de macht en zij die in de oppositie zijn denken er alleen aan de macht te veroveren. Hier ook zijn er weinig politici die een samenlevingsproject voorstellen aan de bevolking, voor een menswaardiger leven. In deze KARIBU zijn er getuigen op het terrein die zich bezorgd maken over het respect van het democratisch proces. Zal de democratie in deze beide landen de kans hebben om zich te stabiliseren en zich te verdiepen, of is ze kwetsbaar en in gevaar? De hoop ligt bij al die mannen en vrouwen die zich geëngageerd hebben of die zich vandaag engageren voor het welzijn van hun zusters en broeders. Het zijn de echte helden van de natie.

DLokale organisaties nemen het initiatief en begeleiden hun basisgroepen voor een maatschappelijke verandering. Onze partner AGAKURA in Burundi stimuleert bij zijn leden een mentaliteitsverandering in hun agropastorale praktijken voor een hogere productie en in de manier van hun huizen te bouwen op een duurzame wijze.

Dank aan al onze vrienden en sympathisanten die ons steunen en ons aanmoedigen in onze zending in Afrika.

Luc Bonte

Voorzitter