Burundese baanbrekers werken aan duurzame ontwikkeling

AGAKURA, voedselzekerheid De Burundese organisatie AGAKURA vzw begint vanaf 2013 een nieuw opleidingsproject rond voedselzekerheid en familiale landbouw. Verspreid over drie jaar zullen 150 Burundese koppels die leven van de landbouw, een opleiding krijgen in biologische landbouwtechnieken en in de bouw van duurzame woningen met behulp van lokale materialen. AGAKURA zal hiervoor kunnen rekenen op de steun van de vzw Burundese Gemeenschap in België (CBB-BGB) en van KBA-FONCABA voor de opvolging en het financiële beheer van het project.

Thema: voedselzekerheid en familiale landbouw
Lokale partner: AGAKURA vzw ("Jeunesse Providence"), een agro-sylvo-pastoraal vormingscentrum te Makebuko/Gitega (Burundi), voor de opleiding van jonge boeren voor een duurzame ontwikkeling.
Timing: 2013-2015

 

Voor dit project is een investering van 98.000 euro over drie jaar nodig. We vragen hiervoor uw financiële steun. Wat kunnen we met uw geld realiseren? Met 150 euro kunnen we een jaar lang een koppel nieuwe biologische landbouwtechnieken of de productie van gedroogde bouwstenen aanleren. Met 203 euro kunnen we elk jaar een personeelslid van AGAKURA bijscholen in de nieuwste landbouw- of bouwtechnieken. Een kleine som kan dus al een impact hebben op de gemeenschappen in Makebuko en Itaba. We hebben uw bijdragen, hoe klein ook, nodig om dit vormingsprogramma van AGAKURA ten voordele van jonge boerenkoppels in Burundi te blijven ondersteunen. U kan een overschrijving uitvoeren naar het rekeningnummer BE90 1430 7055 0932, BIC GEBABEBB (Fintro) van KBA-FONCABA/PROJ BDI, 1030 Brussel.

Mededeling: schenking  KBA SW6103BD22012.

KBA werkt transparant. We zorgen ervoor dat uw geld voor de voorziene doelen gebruikt wordt. We danken u alvast voor uw hulp.

De verwezenlijking van dit project past perfect binnen de vormingsstrategie via een watervalsysteem van KBA. We ondersteunen onze lokale partner AGAKURA bij de vorming en herscholing van haar personeel, dat de koppels zal vormen op de schoolboerderij. Zodra ze de nieuwe technieken onder de knie hebben, leren ze deze onder begeleiding van hun lesgever toe te passen op hun eigen velden. De koppels worden na verloop van tijd zelf lesgevers en delen hun verworven kennis met hun gemeenschap op de heuvels van de gemeenten Makebuko en Itaba. Met de opleidingen via dit watervalsysteem sijpelen de nieuwe landbouw- en bouwtechnieken tot de hele gemeenschap door en zet iedereen een stap vooruit.

AGAKURA kiest er ook bewust voor met jonge koppels te werken. De vrouwen krijgen dezelfde opleiding als hun echtgenoten waardoor hun wederzijdse relaties versterkt worden. Bovendien verzekert deze aanpak dat de verworven kennis aan alle kinderen binnen het gezin doorgegeven zal worden, zonder onderscheid tussen jongens en meisjes.

De aangeleerde biologische landbouwtechnieken moeten het duurzame beheer van de talrijke, kleine terreinen die Burundese families uitbaten, verbeteren. Het rendement van die velden verhoogt zonder hun toekomstig gebruik in gevaar te brengen. In het verleden werden te vaak en op een foutieve manier chemische meststoffen gebruikt waardoor gronden onvruchtbaar werden. De landbouwers kunnen niet meer in hun onderhoud voorzien. Daarnaast wil dit project de kwaliteit van de woningen verbeteren door met gedroogde bouwstenen te werken.