Project voor en door vrouwen: inkomsten genereren door de productie van koekjes

vrouwmetmais voor siteThema's:  voedselzekerheid en empowerment van vrouwen
Lokale partner: Centre Bamamu Tabulukayi in Kananga (Democratische Republiek Congo)
Timing: 2014-2016

Aantal begunstigden: 33 vrouwengroepen met elk gemiddeld 35 leden (= 1155 personen, die elk een familie van gemiddeld 8 personen vertegenwoordigen wat het aantal begunstigden op 9240 brengt)

Wilt u zelf ook eens koekjes bakken op Congolese wijze? Hier vindt u het recept.

In 2012 heeft dit project per begunstigde gemiddeld 10,8 euro nodig. Voor 9240 personen betekent dat om en bij de 100.000 euro.

Staat u achter het verhogen van de zelfredzaamheid van  vrouwen en/of hebt u altijd al willen investeren in koekjes?

Maak dan vandaag nog een gift over op : BE94 1430 6786 2214 - BIC GEBABEBB (Fintro).
Mededeling: gift KBA SW6103.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. KBA werkt 100% transparant. Wij houden u op de hoogte wat er met uw geld gebeurt.

Wat vooraf ging: het vorige project dat KBA van 2009 tot 2011 in Kananga met dezelfde partner ondersteunde, verhoogde de voedselzekerheid van gezinnen door het verbeteren van de productie van levensmiddelen en de oprichting van een graanbank voor opslag.

Nieuw project: het nieuwe initiatief wil een meerwaarde geven aan die eerste ervaringen. Het is een testervaring omtrent het stand brengen van productie-, verwerking- en verhandelingketens. De nadruk wordt gelegd op het groepswerk, wat zorgt voor een grotere motivatie en stimulans.

Het project zal lokale levensmiddelen verwerken zoals maïs, maniok, bonen en lokaal fruit, stuk voor stuk basisproducten van de plaatselijke gezinsconsumptie.

Activiteiten:

  • Het verwerken van maïs en maniok tot eenvoudige en samengestelde bloem in het Bamamu centrum.
  • Het fabriceren van lokale koekjes op basis van maïs en bonen, bestemd voor de verkoop. (Het fabriceren van koekjes met lokale bloem is een innoverende activiteit die erg weinig gebeurt in Kananga.)
  • Het maken en conserveren van vruchtensap van lokale vruchten - voornamelijk ananas.

De eindproducten van deze nieuwe verwerkingsactiviteiten zijn bestemd voor de directe verkoop en betekenen voor de vrouwen een extra bron van inkomsten buiten het oogstseizoen.

Werkwijze: er worden teams van vrouwelijke werkkrachten samengesteld: koekjesbakkers, sorteerders, inpaksters,... Per dag dat de vrouwen in het centrum werken, krijgen ze een vergoeding in Congolese francs en een maaltijd. De verwerkingsactiviteiten zijn dus niet opgevat als een privé onderneming, de vrouwen verwerven in de eerste plaats belangrijke kennis en ervaring.

Er wordt gewerkt aan interne competenties die achteraf opnieuw in de praktijk kunnen worden gezet, bijvoorbeeld door andere verwerkingseenheden in te richten, buiten het centrum om.

Ondersteunde activiteiten: workshops rond gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en lobbywerk bij de traditionele en administratieve overheden om het probleem van toegang tot landbouwgrond voor vrouwen te overwinnen. 

Materiaalondersteuning: het project voorziet het Centre Bamamu Tabulukayi van een molen voor maïs en maniok. Die molen betekent een groot voordeel voor de vrouwen: het werk wordt lichter en er is een belangrijke tijdswinst.
Het project zal ook verwerkingsmateriaal toekennen voor bonen en fruit.

Met de financiële steun van:

logo 11.11.11

logo Schaarbeek

logo Tremelo

logo Provincie Antwerpen

logo Belgische Ontwikkelingssamenwerking