Artikelindex

Burundi: De vertegenwoordiging van de vrouw in de instanties waar de beslissingen genomen worden

140701 Femme lve doigtDoor aan de Afrikaanse kaderleden van de organisaties de mogelijkheid te bieden om hun competenties te verbeteren, draagt KBA bij om een samenleving op te bouwen waarin elke persoon gerespecteerd wordt in zijn eigen identiteit. Dat betekent een Afrikaanse maatschappij waarin de vrouw dezelfde kansen heeft als de man.

KBA is ervan overtuigd dat het “empowerment” van de vrouw sterk zal bijdragen tot maatschappelijke verandering. Voor KBA is de vorming van vrouwelijke leaders een prioriteit.

Een traditie en een instabiliteit die weinig plaats bieden aan de vrouw...

In de Burundese traditie, is de vrouw een menselijk wezen dat God schept voor het plezier van de man, om hem te vergezellen, hem kinderen te geven, hem blind te gehoorzamen en om de huistaken en het werk op het veld uit te voeren. Tot zeer kort geleden, had de vrouw geen recht op de grond en op de erfenis van haar ouders. Zij was uitgesloten bij de traditionele instellingen. Zij moest voor een groot deel al de ongelukken van de familie dragen.

De recente burgeroorlog heeft heel de bevolking veel ellende bezorgd en het lot van de vrouw nog verslecht door de toename van het sexueel geweld en de groei van het aantal vrouwen die gezinshoofd werd. Dat was grotendeels te wijten aan het weduwschap, aan de armoede en aan de verplaatsingen en de massieve en gedwongen hergroeperingen naar willekeurige kampen, aan de gezondheidsproblemen, de vervrouwelijking van het AIDSvirus, enz. Twaalf jaar na het einde van de burgeroorlog en ondanks de huidige inspanningen en het huidig beleid, zijn sommige van deze gevolgen nog altijd niet helemaal weggewerkt.