Artikelindex

161011KgaJFMD7D.R. Congo: Vrouwen in Kananga nemen hun toekomst in eigen handen

Zoals in de meeste sub-sahara landen, zijn in Congo de voornaamste activiteiten van vrouwen op het platteland gelinkt aan de landbouw wat in die landen ook de belangrijkste economische sector is. Landbouwactiviteiten vertegenwoordigen immers minstens 70% van de gezinsinkomsten.

 

 

161011KgaJFMD3

Maïs en niébé die op de gemeenschapsvelden geproduceerd werden

 
161011KgaJFMD8
161011KgaJFMD4
Het fabriceren van koekjes

In de afgelopen jaren leek deze activiteit aan belang te verliezen, vooral bij mannen en jongeren, die vinden dat kostbare ertsen vlugger grote inkomsten bieden. Sommige jongeren zetten zelfs hun studies stop om hun kans te wagen bij het zoeken naar ertsen.

Om deze mentaliteit in te dijken en om aan de aarde haar eer te geven, besloot het Centrum Bamamu Tabulukayi (CBMT) de productieve vrouwen te organizeren in groepen (OF) om gezamenlijk de aarde te bewerken. Met de financiële steun van KBA hebben deze vrouwen eerst kennis verworven. Zo werden de verantwoordelijken opgeleid in interne en externe communicatiestrategieën, in planning binnen een organisatie, in lobbyingstrategieën, en in het inbrengen van opvolgings-en evaluatiefiches in Excelbestanden zodat zij beter in staat waren om de activiteiten en resultaten op te volgen.

Nadien werden 500 leden van de OF uit de groene zone rond Kananga bijgeschoold in de agro-ecologische productietechnieken en verkoopstechnieken voor mais en bonen, terwijl hun animatrices en vertegenwoordigsters zich verdiepten in het beheer van zaden, oogst en organisatie van inkomstgenererende activiteiten. Deze vrouwen verzekeren niet alleen de voedselzekerheid van hun gezinnen, maar ze bekomen een hogere productie die hen toelaat de overschot te verkopen.

In de stad Kananga werden 460 vrouwen, leden van de OF, opgeleid in het stockeren en verwerken van landbouwproducten, in het fabriceren van koekjes op basis van maïs en niébé en in verkoopstechnieken.

De twee vrouwengroepen vullen elkaar aan. De eerste groep produceert maïs en niébé, en verkoopt  er een deel van aan de andere groep. Deze stockeert de productie in de graanbank. In deze bank wordt een deel behouden als zaad, een ander deel dient om tekorten aan te vullen tijdens het tussenseizoen. Ten slotte wordt een groot deel gebruikt voor het fabriceren van koekjes.
 

161011KgaJFMD5
 
161011KgaJFMD6
Bij de opening van de vrouwendag
legt Emerance Nsonga, Uitvoerend
Secretaris van CBMT, het project uit
 
161011KgaJFMD1
De landbouiwproducten van de OF
worden tentoon gesteld

Deze koekjes worden verkocht in 2 verkoopspunten waar heel wat mensen voorbijkomen: ambtenaren, leerlingen en studenten, vrouwen die naar de markt gaan. Bovendien zijn er moeders die naar de scholen gaan om leerlingen de kans te geven tijdens de pauze koekjes te kopen om zo hun honger te stillen in afwachting van hun enige maaltijd van s’avonds.

Als climax van het project, heeft de CBMT de “dag van de vrouw, drijfkracht van socio-economische verandering” georganiseerd. De vrouwen, leden van de OF, hebben er hun landbouwproducten kunnen tentoonstellen.

Deze ervaring toont dat de participatie van vrouwen aan het economisch leven en het vergroten van hun actiemogelijkheden essentieel zijn voor het verbeteren van hun rechten, om hen toe te laten hun leven in eigen handen te nemen en een invloed te hebben op de samenleving.

Bovendien kunnen vrouwen de levensvoorwaarden van hun gezin en van hun gemeenschap verbeteren, indien ze toegang hebben tot de socio-economische factoren van de productie. Deze factoren omvatten de toegang tot grond en andere productiemiddelen, zoals betere zaden, toegang tot financiële diensten, informatie over de markten, beveiliging tegen landbouwspeculatie, en niet te vergeten toegang tot nieuwe technologieën. Dit heeft een grote inpact op de economie van de provincie Centraal Kasayi.

Kortom, de vrouwen van Kananga hebben hun productie doen toenemen dankzij de opleidingen.

Ze hebben practische kennis verworven voor het fabriceren van de koekjes die ze verkopen om inkomsten te genereren. Tegelijkertijd dragen ze bij aan de plattelandsontwikkeling en de voedselzekerheid in de provincie Centraal-Kasayi. Deze ervaring leert dat het absoluut noodzakelijk is om passende maatregelen te nemen om aan de Congolese plattelandsvrouw de mogelijkheid te geven zich te ontplooien.

Het CBMT organiseert regelmatig studiedagen over landbouwbeleid en voedselveiligheid in Kananga en de provincie Centraal Kasayi. Het laat hen toe de uitdagingen aan te gaan waarmee ze geconfronteerd worden. Deze uitdagingen worden regelmatig besproken in de clusters waarvan het CBMT deel uitmaakt, met het oog op pleidooi en lobbying bij de overheid omtrent het landbouwbeleid.

Met de financiële steun van:

logo 11.11.11

logo Schaarbeek

logo Tremelo

logo Provincie Antwerpen

logo Belgische Ontwikkelingssamenwerking