Artikelindex

 

161011KgaJFMD5
 
161011KgaJFMD6
Bij de opening van de vrouwendag
legt Emerance Nsonga, Uitvoerend
Secretaris van CBMT, het project uit
 
161011KgaJFMD1
De landbouiwproducten van de OF
worden tentoon gesteld

Deze koekjes worden verkocht in 2 verkoopspunten waar heel wat mensen voorbijkomen: ambtenaren, leerlingen en studenten, vrouwen die naar de markt gaan. Bovendien zijn er moeders die naar de scholen gaan om leerlingen de kans te geven tijdens de pauze koekjes te kopen om zo hun honger te stillen in afwachting van hun enige maaltijd van s’avonds.

Als climax van het project, heeft de CBMT de “dag van de vrouw, drijfkracht van socio-economische verandering” georganiseerd. De vrouwen, leden van de OF, hebben er hun landbouwproducten kunnen tentoonstellen.

Deze ervaring toont dat de participatie van vrouwen aan het economisch leven en het vergroten van hun actiemogelijkheden essentieel zijn voor het verbeteren van hun rechten, om hen toe te laten hun leven in eigen handen te nemen en een invloed te hebben op de samenleving.

Bovendien kunnen vrouwen de levensvoorwaarden van hun gezin en van hun gemeenschap verbeteren, indien ze toegang hebben tot de socio-economische factoren van de productie. Deze factoren omvatten de toegang tot grond en andere productiemiddelen, zoals betere zaden, toegang tot financiële diensten, informatie over de markten, beveiliging tegen landbouwspeculatie, en niet te vergeten toegang tot nieuwe technologieën. Dit heeft een grote inpact op de economie van de provincie Centraal Kasayi.

Kortom, de vrouwen van Kananga hebben hun productie doen toenemen dankzij de opleidingen.

Ze hebben practische kennis verworven voor het fabriceren van de koekjes die ze verkopen om inkomsten te genereren. Tegelijkertijd dragen ze bij aan de plattelandsontwikkeling en de voedselzekerheid in de provincie Centraal-Kasayi. Deze ervaring leert dat het absoluut noodzakelijk is om passende maatregelen te nemen om aan de Congolese plattelandsvrouw de mogelijkheid te geven zich te ontplooien.

Het CBMT organiseert regelmatig studiedagen over landbouwbeleid en voedselveiligheid in Kananga en de provincie Centraal Kasayi. Het laat hen toe de uitdagingen aan te gaan waarmee ze geconfronteerd worden. Deze uitdagingen worden regelmatig besproken in de clusters waarvan het CBMT deel uitmaakt, met het oog op pleidooi en lobbying bij de overheid omtrent het landbouwbeleid.

Met de financiële steun van:

logo 11.11.11

logo Schaarbeek

logo Tremelo

logo Provincie Antwerpen

logo Belgische Ontwikkelingssamenwerking