Nieuw: een jongerenproject voor de vrede

vredesproject 5 op 7De combinatie van politieke instabiliteit, armoede en een heropflakkering van geweld maakt de situatie in Burundi erg fragiel. KBA-partner CECAB start er een sensibiliseringsproject rond vredesbehoud voor jongeren. Via vorming zullen de komende twee jaar 34 498 leerlingen bereikt worden. Omdat de jongeren van vandaag vorm geven aan de toekomst van morgen!

Thema: conflictpreventie en vredesopbouw
Regio: Burundi
Lokale partner: CECAB
Timing:2012-2014

De context

Dit project zal twee en half jaar te duren en zal bijna 400.000 euro kosten.
U kan dit mogelijk maken!

Stort vandaag nog op: BE94 1430 6786 2214 - BIC GEBABEBB (Fintro).
Mededeling: gift KBA SW6103BD12012.

KBA werkt volledig transparant. Elk jaar wordt een financieel verslag gepubliceerd, zodat u weet waaraan uw gift besteed werd.

De situatie in Burundi is vandaag zorgwekkend en uitdagend tegelijk. De politieke akkoorden rond vrede en machtsdeling en de democratische verkiezingsprocessen worden gedwarsboomd door een slechte politieke cohabitatie tussen de bewindspartijen en de partijen die samen een coalitie-oppositie gevormd hebben.
Er heerst criminaliteit, gewapende overvallen, confrontaties tussen de ordediensten en gewapende ongeïdentificeerde groepen, verkrachtingen en interne conflicten. Ondertussen stort de economie van het land in elkaar en worden gezinnen geteisterd door armoede. Lees hier meer over de fragiele situatie in Burundi.

Ontstaan van het project

Gevolggevend aan de oproep van jongeren, heeft de katholieke Bisschoppenconferentie van Burundi (CECAB) via de Bisschoppelijke Commissie voor de leken (CEAL) en met de steun van KBA een vormings-en sensibiliseringsproject opgestart voor jongeren uit 43 middelbare scholen verspreid over het hele land met een schoolbevolking van 34.498 leerlingen. Met dit project wil de kerk bijdragen tot de versterking van de vrede.

Werkwijze: van de vorming van 38 vormingskrachten tot 1720 actieve vredespromotoren

In eerste instantie worden 38 vormingskrachten opgeleid rond de thema's conflictpreventie, eerbied voor mensenrechten, actieve geweldloosheid, democratische participatie en vredesopbouw.
De vormingsmedewerkers zullen op hun beurt 172 studenten animatoren en animatrices opleiden, gekozen uit de 43 scholen die betrokken zijn bij het project. Deze animatoren en animatrices zullen de vorming doorgeven aan 40 studenten van elke school, die dan een Vredesclub binnen hun school zullen oprichten. Deze groep van 1720 jonge promotoren voor gerechtigheid zullen de andere leerlingen sensibiliseren rond de verschillende thema's, onder meer door culturele activiteiten te stimuleren zoals muziek, liederen, sketches, gedichten, tekeningen of schilderijen die de thema's op creatieve manier uitbeelden. Het project zal eindigen met een vredesdag die een cultureel interscolair festival zal worden.

We vroegen alvast enkele Burundese jongeren naar hun mening over conflictpreventie.

Een achtergrondartikel over de fragiele situatie in Burundi