Artikelindex

DR Congo: Koekjesproject van vrouwen in Kananga

150623 Photo 1 Transformation BSCT13 maart 2015. Van 22 januari tot 10 februari was Bernadette Zubatse, directrice van KBA, op zending naar Kananga in Congo. Zij is via Kinshasa gegaan, waar ze RODHECIC ontmoet heeft, haar strategische partner in mensenrechten en burgeropvoeding, een motor van het middenveld, alsook andere partners. Daarna heeft ze het vliegtuig genomen naar Kananga, in het centrum van het land, om er officieel een project te lanceren van de Vrouwenbeweging Bamamu Tabulukayi :

Om dit project te steunen: Uw gift maakt het verschil.

"De vrouwen aanleren artisanale koekjes op basis van maïs en niébé te fabriceren. Ze heeft met sterke en geëngageerde vrouwen gewerkt, vrouwen die hun verantwoordelijkheid nemen in hun families en in hun dorps- en wijkgemeenschappen. Ze zijn doeltreffend betrokken in de dynamiek van de duurzame maatschappelijke verandering. Tekenen van hoop voor de toekomst van Congo."

Kananga, ingesloten stad in het Centrum van Congo

150623 Photo 2 Ville Kananga

De verbinding Kinshasa-Kananga wordt verzorgd door de enige luchtvaartmaatschappij CAA. Men kan het zich voorstellen wat het is indien er een kink in de kabel is. Het is “air peut-être” geworden. De Congolezen blijven er gelaten bij.

Zowel op de heen- als op de terugreis had het vliegtuig acht uur vertraging. Jammer dat er geen communicatie is over de reden van de vertraging. Sommige personen krijgen een crisis en storen de rust van hen die raadseltjes proberen op te lossen. Eenmaal op de plaats van bestemming verneemt men de echte of valse redenen; onmogelijk het na te trekken.

Het is niet gemakkelijk

150623 Photo 3 Linda et Trsor

Het ontwikkelingswerk is zeker een job met hinderlagen. Maar de zendingen op het terrein zijn ook perioden van kennis opdoen en herbronning.

Hoeveel keren heb ik niet gehoord dat er zoveel problemen zijn en dat de situatie niet verandert. Is het ook niet zo dat wat niet gemakkelijk is ons moet aanzetten om onze grenzen te overtreffen!

Inderdaad, het is niet gemakkelijk. En het is ook zichtbaar in de dorpen en de wijken van de arme mensen. De kinderen moeten ook de handen uit de mouwen steken bij het overleven. Sommigen trekken hun plan en zijn marskramers ...

Zo verkoopt Linda (foto links) rupsen om haar schoolkosten te betalen. En Trésor (foto rechts), 15 jaar (maar ziet er uit als een kind van 8 jaar) maakt borstels met de bladeren van palmbomen, om zijn schoolgeld te kunnen betalen. Hij legt uit dat hij bij een arme tante logeert die het moeilijk heeft om hem en zijn broer eten te geven en ook nog de schoolkosten te betalen. Hij zegt dat men niet verwonderd moet zijn over zijn gestalte, want hij studeert in het derde middelbaar onderwijs aan het Atheneum van Kananga en niet in het derde van het lager onderwijs. Zijn ouders, op zoek naar diamant en goud in Tshikapa, hebben hem en zijn oudere broer naar een tante gestuurd die in de gemeente Nganza woont (op 10 kilometers van Kananga). Om zijn uniform en schoolkosten te kunnen betalen, heeft zijn broer hem geleerd hoe borstels fabriceren. ’t Is deze “kleine business”, zegt hij, die hem toelaat een beetje geld te verdienen. Als hij wat over heeft helpt hij zijn tante om de kruiden te kopen voor de saus. Dat is ook “SOLIDARITEIT”. Hij voegt er aan toe dat “zij die hem zien met de borstels op zijn hoofd niet weten “dat ik een toekomstige intellectueel ben”.


De lancering van een nieuw project in Kananga

150623 Photo 4 Banderolle Lancmt ProjCBMT  

De ceremonie van de lancering van het nieuw project heeft plaats gehad in de lokalen van het Centrum Bamamu Tabulukayi (CBMT). Buiten de vertegenwoordigsters van de leden van de vrouwengroepen (OF), waren ook vertegenwoordigers van heel wat organisaties van het middenveld aanwezig.    

In haar toespraak heeft Hélène Ntumba (foto), Vertegenwoordigster van de Raad van Bestuur, de aanwezigen bedankt en de aanwezigheid geapprecieerd van Mevrouw Bernadette Zubatse, Directrice van KBA, partner van het CBMT, verantwoordelijk t.a.v. de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de voornaamste donor van dit medegefinancierd project. 

"De ontmoeting van vandaag heeft tot doel u mee te delen wat het CBMT met zijn OF (vrouwengroepen) zal realiseren gedurende twee jaar in de stad Kananga en in de omliggende gemeenten met het oog de lokale landbouwproducten te vermeerderen, op te slaan, te verwerken en te commercialiseren, om op die manier permanent kwaliteitsvoedsel te hebben en de inkomsten van de vrouw te verhogen. (Foto Hélène Ntumba, beheerder)

Voor het Centrum Bamamu Tabulukayi blijft de verbetering van de socio-economische situatie van de vrouwen een van de hoofdbezorgdheden. Het begeleidt hen in hun OF.  

Om hun inkomsten te verbeteren en om hun existentiële moeilijkheden te verhelpen, zijn de vrouwen van de wijken van de periferie van Kananga vragende partij om begeleid te worden om zo hun inkomsten te verbeteren… In dit project waar de vrouwengroepen begeleid worden in het aanleren van technieken voor de verwerking van lokale landbouwproducten, zullen de vrouwen hun landbouwproductie verhogen en zo bijdragen aan de vermindering van de ondervoeding. Ze zullen permanent zorgen voor kwaliteitsvoedsel onder diverse vormen. Tenslotte, zullen ze hun inkomen versterken…" (Foto op de bodem: de vertegenwoordigsters van de vrouwengroepen)

150623 Photo 5 Hlne Ntumba  
150623 Photo 6 Lancement Femmes  

150623 Photo 7 Emerence Nsonga150623 Photo 8 Ptrir la pte  

Emérance Nsonga, Uitvoerend secretaris van CBMT heeft het project toegelicht. “Dit project ligt in het kader van de sociale economie en de voedselzekerheid. Het ondersteunt de familiale landbouw. Het leidt een proces in van een overstappen van een overlevingslandbouw naar een commerciële landbouw. 

´De verwerking van lokale basisproducten

Globaal gezien wil het bijdragen tot het verbeteren van de inkomstgenererende activiteiten die de autonomisering van de vrouwen lid van de vrouwengroepen van Kananga.

Sinds 1992 heeft het CBMT een systeem opgezet om de noodzakelijkste landbouwproducten te bewaren om zo de voedselonzekerheid te voorkomen voor de families die lid zijn van de basisgroepen. Dit systeem is geëvolueerd tot een graanbank waar de vrouwengroepen Bamamu hun overschot van maïs komen opslaan, om die nadien tijdens de crisisperiode te verkopen aan de leden aan een prijs die lager ligt dan op de markt.

"Met dit project gaat het er om 1400 vrouwen van 48 basisgroepen te begeleiden om de productie van maïs en niébé (bonen) te verhogen door agro-ecologische productietechnieken toe te passen in de groene zone van Kananga. Het gaat er ook om de OF te leren maïs- en bonenzaad op te slaan in de graanbank van CBMT, en die twee producten te verwerken tot bloem om er koekjes van te maken. Uiteindelijk worden er ook commercialiseringstechnieken aangeleerd voor de lokale markt.

'Van de productie van maïs en niébé tot het fabriceren van koekjes

Enerzijds, door een verhoging van de productie, garandeert dit project aan de betrokken families een alimentaire zelfgenoegzaamheid, anderzijds verhogen de inkomsten van de vrouwengroepen en van hun leden door de verkoop van de producten. Dankzij de verworven winst, helpt het project de OF en de vrouwen hun financieel inkomen te verbeteren".

 

Het versterken van partnerschappen en synergiën in Kananga

150623 Photo 9 Synergie Etat CBMT  

CBMT werkt samen met de lokale overheid, zowel met de regering als met de confessionele en gewoonterechterlijke overheid. 

De Provinciale verantwoordelijke van het departement Gender, gezin en kinderen (links op de foto), naast de Uitvoerende secretaris van CBMT, de dag van de lancering van het project in Kananga. De staatsdiensten stellen ambtenaren ter beschikking om de kwaliteit te controleren en geven ook vormingen betreffende de hygiëne van de lokalen en van het materiaal om de bloem te vervaardigen, alsook de consumptieproducten.

Links, Dhr Victor Tshiyoyo, oud bursaal van KBA, Directeur van het Diocesaan Pastoraal Centrum en lid van de Balami-beweging, vertegenwoordigt de verantwoordelijke van het aartsbisdom Kananga. Deze stelt velden ter beschikking aan de vrouwengroepen. 

 

150623 Photo 10 Dir des uvres des Balamis  

 


 

150623 Photo 11 Synergies CEDAFKA ET AFEDR  

In dit project werkt CBMT in synergie met AFEDR (Action des Femmes Engagées pour le Développement Rural) in de gemeente Nganza, voor de productie van niébé en met CEDAF.KA (Centre d’Etude et d’Action d’Alphabétisation Fonctionnelle au Kasayi) in Kananga voor het realiseren van inkomstgenererende activiteiten van vrouwen.

Mvr. Léontine Wadimuena, Directrice van AFEDR,rechts op de foto. Mr Boniface Tshibala, Directeur van CEDAF.KA, links op de foto. Deze 2 organisaties zijn in dit project geassocieerde partners van CBMT.

De vrouwenbeweging Bamamu Tabulukayi werkt in een netwerk met andere lokale actoren, organisaties van het middenveld : ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties. De beweging is betrokken in een dynamiek van duurzame maatschappelijke verandering. 

Dhr.Albert (links), verantwoordelijke van CRONGD (Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement du Kasaï Occidental), een regionaal platform, partner van CNCD. De CRONGD doet pleidooi-en lobbyingwerk ten voordele van de lokale NGO’s die werkzaam zijn in de voedselzekerheid, opdat de vrouwen zouden toegang hebben tot grond. CRONGD organiseert discussiemogelijkheden en stellingnamen omtrent het beheer van de natuurlijke grondstoffen en de mijnen, enz. CBMT is lid van de Raad van Bestuur.

Verantwoordelijke van CISP (Comité international pour le développement des peuples (CISP), rechts op de foto. Deze Italiaanse organisatie doet humanitaire tussenkomsten en doet aan microfinanciering. Ze werkt samen met CBMT door microkredieten te verlenen aan vrouwen die kleine ondernemingen opstarten.

Links, Dhr. Norbert Kinvula, Directeur van INADES-Formation (Institut Africain de Développement Économique et Social -Formation) in Kananga. Dit instituut komt tussen in het project voor practische vormingen en methodologische raadgevingen bij het beheer en de begeleiding van de inkomstsgenererende activiteiten van de vrouwen in het fabriceren van artisanale koekjes.

De verantwoordelijke van RSSJ (Réseau des organisations de la société civile pour la réforme du secteur sécuritaire et de justice justice (RSSJ, recht van de heer N. Kinvula). CBMT werkt samen met RSSJ in pleidooiacties en rond de verdediging van de belangen van de vrouwen en de slachtoffers.

Op de eerste rij, verantwoordelijken van twee programma’s : links van UNICEF en rechts van CARG (Conseil Agricole Rural de Gestion) waarvan CBMT lid is. CBMT neemt deel aan de technische  overlegvergaderingen van de landbouwafdeling van de provinciale regering. 

150623 Photo 12 Albert CRONGD et autre  
150623 Photo 13 INADES et RSSJ  
150623 Photo 14 synergie UNICEF et CARG  
150623 Photo 15 Synergie CARG   (Andere vertegenwoordigers van lidorganisaties van CARG)

 

 


 Alleen maar geluk

150623 Photo 16 MBZ a Kananga

Als men het geluk heeft van op het terrein mensen te ontmoeten die ons inspireren, dat vervult ons en versterkt ons in ons engagement.

(Marie-Bernadette Zubatse, Directrice van KBA, op bezoek bij de vrouwengroep Baya Waya)

Wat mij aangaat, de moed en de zelfverloochening van de vrouwelijk leaders die ik ontmoet heb in hun solidariteitsacties verdienen mijn bewondering. Ze berekenen de uren niet om elkaar te steunen zowel in goede als slechte momenten. De vrouwen hebben ook begrepen dat wanneer ze een zekere autonomie hebben, zij pilaren zijn voor heel het gezin, de familie van de man inbegrepen.

Marie-Bernadette Zubatse,
Directrice van FONCABA

Met de financiële steun van:

logo 11.11.11

logo Schaarbeek

logo Tremelo

logo Provincie Antwerpen

logo Belgische Ontwikkelingssamenwerking