Artikelindex

De lancering van een nieuw project in Kananga

150623 Photo 4 Banderolle Lancmt ProjCBMT  

De ceremonie van de lancering van het nieuw project heeft plaats gehad in de lokalen van het Centrum Bamamu Tabulukayi (CBMT). Buiten de vertegenwoordigsters van de leden van de vrouwengroepen (OF), waren ook vertegenwoordigers van heel wat organisaties van het middenveld aanwezig.    

In haar toespraak heeft Hélène Ntumba (foto), Vertegenwoordigster van de Raad van Bestuur, de aanwezigen bedankt en de aanwezigheid geapprecieerd van Mevrouw Bernadette Zubatse, Directrice van KBA, partner van het CBMT, verantwoordelijk t.a.v. de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de voornaamste donor van dit medegefinancierd project. 

"De ontmoeting van vandaag heeft tot doel u mee te delen wat het CBMT met zijn OF (vrouwengroepen) zal realiseren gedurende twee jaar in de stad Kananga en in de omliggende gemeenten met het oog de lokale landbouwproducten te vermeerderen, op te slaan, te verwerken en te commercialiseren, om op die manier permanent kwaliteitsvoedsel te hebben en de inkomsten van de vrouw te verhogen. (Foto Hélène Ntumba, beheerder)

Voor het Centrum Bamamu Tabulukayi blijft de verbetering van de socio-economische situatie van de vrouwen een van de hoofdbezorgdheden. Het begeleidt hen in hun OF.  

Om hun inkomsten te verbeteren en om hun existentiële moeilijkheden te verhelpen, zijn de vrouwen van de wijken van de periferie van Kananga vragende partij om begeleid te worden om zo hun inkomsten te verbeteren… In dit project waar de vrouwengroepen begeleid worden in het aanleren van technieken voor de verwerking van lokale landbouwproducten, zullen de vrouwen hun landbouwproductie verhogen en zo bijdragen aan de vermindering van de ondervoeding. Ze zullen permanent zorgen voor kwaliteitsvoedsel onder diverse vormen. Tenslotte, zullen ze hun inkomen versterken…" (Foto op de bodem: de vertegenwoordigsters van de vrouwengroepen)

150623 Photo 5 Hlne Ntumba  
150623 Photo 6 Lancement Femmes