Artikelindex

150623 Photo 7 Emerence Nsonga150623 Photo 8 Ptrir la pte  

Emérance Nsonga, Uitvoerend secretaris van CBMT heeft het project toegelicht. “Dit project ligt in het kader van de sociale economie en de voedselzekerheid. Het ondersteunt de familiale landbouw. Het leidt een proces in van een overstappen van een overlevingslandbouw naar een commerciële landbouw. 

´De verwerking van lokale basisproducten

Globaal gezien wil het bijdragen tot het verbeteren van de inkomstgenererende activiteiten die de autonomisering van de vrouwen lid van de vrouwengroepen van Kananga.

Sinds 1992 heeft het CBMT een systeem opgezet om de noodzakelijkste landbouwproducten te bewaren om zo de voedselonzekerheid te voorkomen voor de families die lid zijn van de basisgroepen. Dit systeem is geëvolueerd tot een graanbank waar de vrouwengroepen Bamamu hun overschot van maïs komen opslaan, om die nadien tijdens de crisisperiode te verkopen aan de leden aan een prijs die lager ligt dan op de markt.

"Met dit project gaat het er om 1400 vrouwen van 48 basisgroepen te begeleiden om de productie van maïs en niébé (bonen) te verhogen door agro-ecologische productietechnieken toe te passen in de groene zone van Kananga. Het gaat er ook om de OF te leren maïs- en bonenzaad op te slaan in de graanbank van CBMT, en die twee producten te verwerken tot bloem om er koekjes van te maken. Uiteindelijk worden er ook commercialiseringstechnieken aangeleerd voor de lokale markt.

'Van de productie van maïs en niébé tot het fabriceren van koekjes

Enerzijds, door een verhoging van de productie, garandeert dit project aan de betrokken families een alimentaire zelfgenoegzaamheid, anderzijds verhogen de inkomsten van de vrouwengroepen en van hun leden door de verkoop van de producten. Dankzij de verworven winst, helpt het project de OF en de vrouwen hun financieel inkomen te verbeteren".