Artikelindex

 

150623 Photo 11 Synergies CEDAFKA ET AFEDR  

In dit project werkt CBMT in synergie met AFEDR (Action des Femmes Engagées pour le Développement Rural) in de gemeente Nganza, voor de productie van niébé en met CEDAF.KA (Centre d’Etude et d’Action d’Alphabétisation Fonctionnelle au Kasayi) in Kananga voor het realiseren van inkomstgenererende activiteiten van vrouwen.

Mvr. Léontine Wadimuena, Directrice van AFEDR,rechts op de foto. Mr Boniface Tshibala, Directeur van CEDAF.KA, links op de foto. Deze 2 organisaties zijn in dit project geassocieerde partners van CBMT.

De vrouwenbeweging Bamamu Tabulukayi werkt in een netwerk met andere lokale actoren, organisaties van het middenveld : ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties. De beweging is betrokken in een dynamiek van duurzame maatschappelijke verandering. 

Dhr.Albert (links), verantwoordelijke van CRONGD (Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement du Kasaï Occidental), een regionaal platform, partner van CNCD. De CRONGD doet pleidooi-en lobbyingwerk ten voordele van de lokale NGO’s die werkzaam zijn in de voedselzekerheid, opdat de vrouwen zouden toegang hebben tot grond. CRONGD organiseert discussiemogelijkheden en stellingnamen omtrent het beheer van de natuurlijke grondstoffen en de mijnen, enz. CBMT is lid van de Raad van Bestuur.

Verantwoordelijke van CISP (Comité international pour le développement des peuples (CISP), rechts op de foto. Deze Italiaanse organisatie doet humanitaire tussenkomsten en doet aan microfinanciering. Ze werkt samen met CBMT door microkredieten te verlenen aan vrouwen die kleine ondernemingen opstarten.

Links, Dhr. Norbert Kinvula, Directeur van INADES-Formation (Institut Africain de Développement Économique et Social -Formation) in Kananga. Dit instituut komt tussen in het project voor practische vormingen en methodologische raadgevingen bij het beheer en de begeleiding van de inkomstsgenererende activiteiten van de vrouwen in het fabriceren van artisanale koekjes.

De verantwoordelijke van RSSJ (Réseau des organisations de la société civile pour la réforme du secteur sécuritaire et de justice justice (RSSJ, recht van de heer N. Kinvula). CBMT werkt samen met RSSJ in pleidooiacties en rond de verdediging van de belangen van de vrouwen en de slachtoffers.

Op de eerste rij, verantwoordelijken van twee programma’s : links van UNICEF en rechts van CARG (Conseil Agricole Rural de Gestion) waarvan CBMT lid is. CBMT neemt deel aan de technische  overlegvergaderingen van de landbouwafdeling van de provinciale regering. 

150623 Photo 12 Albert CRONGD et autre  
150623 Photo 13 INADES et RSSJ  
150623 Photo 14 synergie UNICEF et CARG  
150623 Photo 15 Synergie CARG   (Andere vertegenwoordigers van lidorganisaties van CARG)